Make your own free website on Tripod.com
  เวลา    

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพัทลุง

 

รายงานเหตุด่วน / สาธารณภัยต่างๆ ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง โทร/โทรสาร 0-7461-1652  หรือ 0-7462-0300

 
ข้อมูลทั่วไป
บริการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
งบประมาณ
สรุปผลงาน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ข่าวประกวดราคา
แผนผังเว็บไซด์
 บริการออนไลน์
เสียภาษีออนไลน์
ตารางเดินรถไฟ
จองโรงแรมที่พัก
ตรวจสอบจองเที่ยวบิน
 
 
ข่าวเด่นประเด็นดัง
   

จังหวัดพัทลุงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย OTOS ระยะที่ 3 รุ่นที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย  รองผู้ว่าราชการจังวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีผู้ร่วมรับและเป็นเกียรติประมาณ 80 คน

 


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 สนง.ปภ.จังหวัดพัทลุง จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการระบบฐานข้อมูล อปพร.ของจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการฐานข้อมูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประมาณ 90  คน

 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวย้อนหลัง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่  ตุลาคม 2549
เรื่อง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง รับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานในสำนักงาน   
เรื่อง :  
วันที่  
 
 
วันที่
เรื่อง :
 

ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูล
สำหรับประชาชนทั่วไป
สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล
ระบบข้อมูลเตือนภัย
 สภาวะปกติ
  เฝ้าระวัง Link
  เกิดภัย  Link
สรุปรายงานสาธารณภัย
ประจำวัน
ประจำสัปดาห์
ประจำเดือน
สถิติการเกิดภัยประจำปี
Download
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
| ติดต่อ  Admin จังหวัด |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ชั้น
3 ถนนราเมศร์ อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง